In september 2019 stond ik aan de rand van een mijlpaal: het afronden van mijn zelfstudie voor HBO Bedrijfskundige Informatica bij NTI. Mijn reis, parallel aan mijn fulltime rol als TOPdesk functioneel beheerder bij SSC-ICT, was doordrenkt van uitdagingen en vereiste een zeker doorzettingsvermogen.

Het combineren van een baan en een zelfstudieprogramma was geen sinecure: het vroeg om toewijding en volharding. De avonden waarin ik mijn boeken opende na een lange werkdag waren gevuld met de vastberadenheid om door te gaan, ongeacht de obstakels die zich voordeden.

Mijn keuze voor zelfstudie bij NTI omvatte onder anderen vakken als Netwerken en Datacommunicatie, Management en Informatie, Strategisch Management, Databases, Bestuurlijke Informatievoorziening, Beheer van Informatiesystemen, Object Georiënteerd Programmeren, Methoden van Onderzoek, Bestuurlijke Informatievoorziening, Communicatie, Management en Informatie, Bedrijfskunde, Operationeel Management, Management Accounting, IT Auditing en Financieel Management. Deze uitdagende vakken hebben niet alleen mijn kennis verbreed, maar hebben ook mijn vermogen tot zelfdiscipline aangescherpt. De mogelijkheid om mijn eigen leertempo te bepalen, heeft me geholpen complexe concepten te doorgronden op mijn eigen voorwaarden.

Als TOPdesk beheerder haal ik nu regelmatig inspiratie uit de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie, vooral bij processen zoals change management. Mijn theoretische achtergrond in Bestuurlijke Informatievoorziening, Management Accounting, en Financieel Management biedt niet alleen een solide basis voor mijn huidige rol, maar stelt me ook in staat om flexibel in te spelen op de veranderingen binnen mijn vakgebied.

Scriptie over Servicemanagement op de Servicedesk bij SSC-ICT:

Mijn scriptie vormde het hoogtepunt van mijn studie, waarbij ik me richtte op servicemanagement op de servicedesk van SSC-ICT. De focus lag op het identificeren van mogelijkheden om het pingpong-effect van meldingen tussen verschillende afdelingen terug te dringen, met als uiteindelijk doel de efficiëntie en effectiviteit van de servicedesk te verbeteren.

In mijn onderzoek heb ik de huidige processen geanalyseerd en geëvalueerd om knelpunten te identificeren die bijdroegen aan vertragingen en het pingpong-effect. Mijn advies omvatte praktische strategieën om deze uitdagingen aan te pakken, waardoor de samenwerking tussen afdelingen werd geoptimaliseerd en de responstijden werden verbeterd.

Het implementeren van mijn advies heeft niet alleen geleid tot een merkbare afname van het pingpong-effect op de servicedesk, maar heeft ook een positieve invloed gehad op de algehele operationele efficiëntie. De lessen die ik heb geleerd tijdens dit onderzoek hebben mijn aanpak als TOPdesk functioneel beheerder verrijkt, en ik blijf streven naar continue verbetering in servicemanagementprocessen.

Conclusie: Mijn ervaring als TOPdesk functioneel beheerder, gecombineerd met het behalen van mijn HBO Bedrijfskundige Informatica via zelfstudie, is geen verhaal van borstklopperij, maar wel  een getuigenis van doorzettingsvermogen en het vinden van balans in uitdagingen. Voor iedereen die een vergelijkbare reis maakt, onthoud dat succes niet altijd betekent dat je de grootste prestatie moet behalen, maar eerder dat je volhardend blijft, ongeacht de obstakels die je tegenkomt.